De opdrachtgever voor dit project is gemeente Nieuwkoop geweest.  We hebben hier lichtmasten op het plein neergezet om het terras en de vluchtroute te verlichten. Hieronder een overzicht van de oplevering!

  • Bolder armaturen (t.b.v. aanlichten terras en vluchtroute)
  • Masten (lichtpunthoogte van 6 meter)
  • LED lijnen als accentverlichting